Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Deň polície: 19.09.2017

  Dňa 19.09.2017 (utorok) o 9:00 sa žiaci z tried príma, sekunda a tercia zúčastnia akcie: Deň polície v Rožňave. Žiaci majú prvú hodinu podľa rozvrhu.

  Pedagogický dozor: RNDr. Jana Sedláčková, Stanislava Strinková

   

 • Spevokol Gymnázia P.J.Šafárika otvoril Rožňavský jarmok: 14.09.2017

 • Ocenenie: Najúspešnejší športovci mesta Rožňava za rok 2016 získali dve naše študentky

  V dňoch od 14.9.2017 do 16.9.2017 sa v našom meste konal tradičný rožňavský jarmok kde okrem zaujímavého programu prebiehalo oceňovanie najúspešnejších športovcov za rok 2016. Takejto pocty sa dostalo aj dvom naším študentkám - Silvike Oravcovej a Orsolyi Gyenes, ktoré úspešne reprezentujú naše mesto aj školu v basketbale. V štatistikách SBA im vo svojej kategórii patria tie najpoprednejšie miesta.
   
  Srdečne im gratulujeme :-)
 • PREDCHÁDZAJME SPOLU ŠIKANOVANIU: ČASŤ PRVÁ

  Usmernenie pre prevenciu a riešenie šikanovania na  Gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave

  Čo je šikanovanie

   Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie  inému  žiakovi  alebo  žiakom,  prípadne  ich  ohrozenie  alebo  zastrašovanie. 

  Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších  dôvodov  nevedia  alebo  nemôžu  brániť

  Šikanovanie  sa  prejavuje  v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

  Prejavy šikanovania v školskom prostredí

  1. Slovná  agresia:  nadávky,  posmievanie,  urážky,  vyhrážanie,  výsmech,  nevhodné vtipkovanie a zosmiešňovanie obete

  2. Fyzická agresia: strkanie,  facky, kopance, bitie, navádzanie  iných na bitku, vyhrážanie sa nožom, palicou, škrtenie, ťahanie za vlasy, pichanie kružidlom či ceruzkou

  3. Iná  agresia:  poškodzovanie  alebo  skrývanie  vecí  obete,  trhanie,  ničenie  pomôcok,  či oblečenia, počarbanie zošita, učebnice, úloh, privlastňovanie si vecí obete

  4. Psychické  manipulovanie  a  týranie:  zadávanie  nezmyselných  príkazov,  nútenie  k posluhovaniu a k noseniu rôznych vecí – desiata, cigarety, peniaze, make-up

  5. Nepriame prejavy: dieťa  je počas prestávok často osamotené, nemá kamarátov, zdržuje sa v  blízkosti učiteľov,  prichádza  neskoro  na  vyučovanie,  vždy  chodí  všade  posledné  alebo zostáva  samo  v  triede,  pri  skupinových  športoch  býva  často  volené  do  skupiny  medzi poslednými, ak má prehovoriť pred  triedou  je neisté, pôsobí  smutne, nešťastne, stiesnene až depresívne,  zhoršuje  sa  niekedy  náhle  jeho  školský  prospech,  jeho  veci  sú  poškodené, znečistené, prípadne rozhádzané, máva znečistený odev, odreniny, modriny, škrabance, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť

  6. Rodičia by mali byť upozornení najmä na nasledovné príznaky šikanovania: dieťa nemá priateľov na trávenie voľného času, nebýva pozývané na návštevu iným deťom; neochota ísť ráno do školy, odkladanie odchodu z domu; strata chuti do jedla, chodí zo školy hladné; dieťa nechodí do školy najkratšou cestou, strieda rôzne cesty, príp. prosí o dovoz a odvoz autom; nespavosť, strata záujmu o učenie a schopnosti koncentrácie, apatia, výkyvy nálad, žiadanie o peniaze bez vierohodných dôvodov, krádeže, časté hlásenie straty osobných vecí, neočakávané prejavy agresie a zloby, bolesti brucha alebo hlavy, ranné zvracanie, pričom ťažkosti môžu byť i simulované, dieťa sa zdržiava doma viac než malo vo zvyku a vyhýba sa školskej dochádzke

  Zdroj obrázka: https://pixabay.com/sk/%C5%BEena-tv%C3%A1r-mobbing-stres-%C5%A1koda-2696386/

 • Naša profesorka PaedDr. Grabriela Görgeyová sa zúčastnila Medzinárodného maliarskeho tábora: MLYN

 • Súťaž: Vyhraj prostredníctvom svojej ISIC karty skvelé ceny

  https://www.facebook.com/328158473954865/videos/1223927411044629/

  Ktorý z kupónov vo videu je podľa teba najlepší?

  Napíš názov kupónu do komentu, zdieľaj toto video a si v hre o tieto ceny:

  3 x 30+ eur set CCC (power bank, bluetooth reproduktor a USB kľúč)
  1 x 30 eur poukážka Ozeta
  1 x 25 eur nákup v JUSTPLAY
  3 x 20 eur nákup v ŠEVTe
  1 x 20 eur House
  3 x 15 eur poukážka na nákup kníh v Panta Rhei
  3 x 10 eur poukážka na nákup v Intersporte

  Podmienkou účasti v súťaži je mať preukaz ISIC platný až do septembra 2018. Súťaž trvá do 30.9.2017. Najneskôr 10.10.2017 nájdete mená víťazov na tejto stránke.

  Veľa šťastia!!!

 • Čo je šikanovanie a prejavy šikanovania v školskom prostredí

  Vážení rodičia a študenti, Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave Vás chce touto cestou oboznámiť s Usmernením pre prevenciu a riešenie šikanovania, ktoré bolo prijaté pedagogickou radou ešte v roku 2013. Toto usmernenie sme rozdelili na 6 častí, ktoré budeme postupne uverejňovať na stránkach školy.

  Prijaté usmernenie sa týka nielen šikanovania, ale aj násilia, drogových závislostí a sociálno-patologických javov. Celé usmernenie môžete ho nájsť na stránke školy na adrese: https://gymrv.edupage.org/files/Usmernenie_pre_prevenciu_GPJS(1).pdf

  RNDr. Marián Koreň, koordinátor prevencie

  Zdroj obrázka: https://pixabay.com/sk/%C5%BEena-tv%C3%A1r-mobbing-stres-%C5%A1koda-2696386/

 • Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnia stretnutia so sociálnym pedagógom CPPPaP: 13.09.2017-14.09.2017

  V dňoch 13. a 14.9.2017 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnia stretnutia so sociálnym pedagógom z CPPPaP v Rožňave. Témou stretnutia je adaptácia v novom prostredí a efektívne učenie sa.

  Rozpis stretnutí jednotlivých tried:

  1.A         13.9.2017 (streda) na 4.-5.hodine v učebni ETV

  1.B          14.9.2017 (štvrtok) na 1.-2.hodine v učebni 4.B

  1.D         14.9.2017 (štvrtok) na 2.-3.hodine v učebni 1.D

  Prima    14.9.2017 (štvrtok) na 4.-5.hodine v učebni 1.A

   

 • Organizačné pokyny - začiatok školského roka 2017/2018

  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  4.9.2017 (pondelok) - Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v aule o 9:00

  ***triedy 2.A, 2.B, 2.D, Sexta - Slávnostné otvorenie školského roka v triede s triednym učiteľom o 9:00

  5.9.2017 (utorok) - 1.-2. hodina - triednická hodina, od 3. hodiny - podľa rozvrhu

  ***triedy 1.A,1.B, 1.D - celý deň triednické hodiny

  6.9.2017 (streda) - vyučovanie podľa rozvrhu (všetky triedy)

  Mgr. Jozef Matis

  Riaditeľ školy

   

 • ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA

  21. 8. 2017

  Milí kolegovia,

  do elektronickej triednej knihy (známky, domáce úlohy, písomky, dochádzka, tematické plány) môžete vstupovať aj prostredníctvom Vašich mobilov s OS android (Smartphone) alebo iOS (I phone).

  Je potrebné si nainštalovať aplikáciu EDUPage App cez Google play (pre android) alebo App Store (iOS) do Vášho zariadenia do 22.08.2017.

  Potom stačí aplikáciu na zariadení spustiť a zadať svoje prihlasovacie údaje. 

   

  Admin

 • Predĺženie platnosti ISIC karty

  Milí študenti, 

  informácie ako si predĺžite platnosť Vašej ISIC karty nájdete tu:

  ISIC_oznam.docx

  PaedDr. Katarína Adamková

  zástupkyňa školy

 • Krajská športová olympiáda: získali sme BRONDZ: 09.06.2017

  Dňa 09.06.2017 sa naše študentky zúčastnili Krajskej športovej olympiády v Košiciach. Študentky sa umiestnili na 3. mieste a získali brondzové medajly. V jednotlivých družstvách sa vyhlasovali aj najlepši hráčky. Toto ocenenie získala žiačka Orsolya Gyenes z 1.D.

  Menný zoznam študentiek: Orsolya Gyenes, Silvia Oravcová, Katarína Brindzová, Bianka Molčíková, Zuzana Baštáková, Slávka Grešková

  Srdečne gratulujeme!

  Zodpovedná za prípravu: Mgr. Monika Repaszká

   

 • Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ vyhralo len 33 škôl v SR - SME JEDNOU Z NICH

  6.6.2017  boli zverejnené výsledky hodnotenia škôl zapojených do Národného projekt u „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Naša škola sa úspešne zapojila  a vybrala si úroveň spolupráce   Stredná škola ako IT Akadémia partner – rozšírená úroveň. Jej  obsahom je okrem iného  vytvorenie triedy so zameraním na informatiku, školenia pre učiteľov, vytvorenie nových didaktických materiálov.  K zvýšeniu úrovne vyučovania prírodovedných predmetov a informatiky  prispeje aj dodané  IT ScienceLab pre SŠ, ktoré získalo len 30 gymnázií v SR.  Žiaci  v tomto multifunkčnom laboratóriu  budú môcť využívať 16 tabletov,  3D tlačiareň, minipočítač  Raspberry Pi s rôznymi modulmi, sady senzorov pre biológiu, chémiu a fyziku.

  Aktivity projektu  by mali prispieť ku hlavnému cieľu národného projektu - zvýšeniu záujmu o štúdium IT a prírodovedných predmetov.

  Zdroj obrázka: https://pixabay.com/sk/technol%C3%B3gie-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Da-298256/

 • Vyhodnotenie súťaží Slovenského červeného kríža

  Do galérie Súťaže SČK boli pridané fotografie.

  Vyhodnotenie Hliadky mladých záchranárov a Družstva prvej pomoci si môžete prečítať tu:

  Vyhodnotenie_sutaze_SCK_16-17.doc

  Zodpovední pedagógovia : PaedDr.Katarína Adamková, RNDr. Jana Sedláčková

 • Medzinárodná historická súťaž - získali sme 2.miesto: 1.6.2017

  Dňa 1.6.2017 sa žiačka Orsolya Gyenes z 1.D triedy s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnila Medzinárodnej historickej súťaže v Egri. Žiačka získala 2. miesto.

  Srdečne blahoželáme!

  Zodpovedný za prípavu: Mgr. Árpád Laco

  Zdroj obrázka: https://pixabay.com/sk/socha-pamiatka-medzn%C3%ADk-cestovanie-2238754/

   

 • Vyhodnotenie fotografickej súťaže „ Slovenský kras – Človek a biosféra“:30.05.2017

  Do galérie Vyhodnotenie fotografickej súťaže „ Slovenský kras – Človek a biosféra“ boli pridané fotografie.

  Správa NP Slovenský kras v spolupráci s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského v Rožňave vyhlásili fotografickú súťaž mladých v dokumentárnej fotografii, ktorej cieľom bolo zachytiť objektívom fotoaparátu zaujímavé scenérie prírody z územia Slovenského krasu. Do súťaže v kategórii študenti stredných škôl sa zapojili aj naše tri žiačky a to veľmi úspešne:

  1. miesto získala Alexandra Hetesiová 2. miesto Natália Fafráková . Obidve dievčatá sú žiačkami VI. OA triedy. Súťaž bola vyhodnotená 30. mája 2017 v Gemerskej knižnici.

  Srdečne im blahoželáme.                                                          

  Zodpovedná: A. Rihošeková

 • Stretnutie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2016/2017

  Do galérie Stretnutie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží: 08.06.2017 boli pridané fotografie.

  Centrum voľného času  - Regionálne centrum mládeže v Košiciach už tradične organizuje v mesiaci jún stretnutie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží.

  Stretnutie sa uskutočnilo dňa 8.6.2017 o 10.00 hod. vo veľkej sále Kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici v Košiciach. Najúspešnejším žiakom a žiačkam boli odovzdané diplomy a ceny.

  Z našej školy boli pozvaní a ocenení títo žiaci:

  Bianka Almášiová  (kvarta): 1. miesto - Biologická olympiáda kategória C projektová časť

  Gréta Lőrinczová  (kvinta): 1. miesto - Biologická olympiáda kategória B projektová časť

  Daniela Pástorová (kvarta): 3. miesto - Biologická olympiáda kategória E botanika

  Marek Szabó Dózsa (II.D): 3. miesto - Chemická olympiáda kategória B

  Andrej Lipták (I.A): 3. miesto - Chemická olympiáda kategória C

  Víťazom srdečne blahoželáme.

  Zodpovedná za zabezpečenie účasti víťazov na stretnutí: Mgr. Jolana Szanková

  Zdroj fotografií: http://rcm.sk/wppg_photogallery/gallery225/

   

strana: