ŠKOLA V MOBILE

SME PRVOU SŠ V SR, KTORÁ ZÍSKALA CERTIFIKÁT KVALITY

Navigácia

Projekty

ERASMUS+

Škola priteľská deťom

Zdravá škola

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - moderná škola tretieho tisícročia

Kvalitou školy otvárame brány VŠ

COMENIUS

ŠKOLA BUDÚCNOSTI

 

 

 

UKÁŽ NÁM, ČO V TEBE JE!

Milí študenti,

staňte sa aj VY tvorcami vašej obľúbenej webovej stránky https://gymrv.edupage.org/. Ak ste dosiahli úspech, vyhrali ste súťaž alebo ste sa zapojili do zaujímavej školskej či mimoškolskej akcie, tak neváhajte a nápíšte o tom. Text a fotografie pošlite na email administrátora: icv.matisova@gmail.com

Ing. Diana Matisová

Administrátor stránky

Zdroj obrázka: https://pixabay.com/sk/photos/?image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=lion+camera&order=popular

EXPERT GENIALITY SHOW - PRIHLÁS SA DO 27.10.2017

HĽADÁME HLAVY PLNÉ NÁPADOV - STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

V Národnom projekte: „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ bolo úspešných len 33 škôl v SR - SME JEDNOU Z NICH

AKTIVITA: PREDCHÁDZAJME SPOLU ŠIKANOVANIU

Milí študenti a rodičia,

počas nasledujúcich šiestich týždňov Vás bližšie oboznámime s Usmernením pre prevenciu a riešenie šikanovania na našej web stránke. Obsah je rozdelený nasledovne:

1. týždeň: Čo je šikanovanie, Prejavy šikanovania v školskom prostredí

2. týždeň: Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť šikanovania

3. týždeň: Postup v prípade zistenia šikanovania

4. týždeň: Metódy riešenia šikanovania

5. týždeň: Opatrenia na riešenie situácie šikanovania

6. týždeň: Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami v prípade šikanovania

Triedni profesori sa tejto problematike budú venovať na triednických hodinách. Celé usmerenie si môžete prečítať tu:

https://gymrv.edupage.org/files/Usmernenie_pre_prevenciu_GPJS(1).pdf

RNDr. Marián Koreň, koordinátor prevencie

Aktuálne pracovné ponuky

Gymnázium P.J.Šafárika - P.J.Šafárik Gimnázium, Rožňava

Aktuálne pracovné ponuky:

1) Kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka od.1.12.2017

Kontaktné údaje:

mobil: 0910 793 564

e-mail: skola@gymrv.sk

Mgr. Jozef Matis

Riaditeľ školy

VIDEO: “Máš umelecké črevo” HRANICE - postupujeme do celoslovenského FINÁLE

O našom projekte v Magazíne Košického samosprávneho kraja

Náš časopis HEURÉKA

ISIC karta na našej škole

Fotogaléria

Pondelok 20. 11. 2017

Právne informácie

SME V TOP 10 NAJLEPŠÍCH GYMNÁZIÍ NA SLOVENSKU

Inštitút INEKO zverejnil hodnotenie základných a stredných škôl: https://ineko.blog.sme.sk/c/463898/pozrite-si-aktualne-poradie-zakladnych-a-strednych-skol.html

Novinky