ŠKOLA V MOBILE

SME PRVOU SŠ V SR, KTORÁ ZÍSKALA CERTIFIKÁT KVALITY

Navigácia

Projekty

ERASMUS+

Škola priteľská deťom

Zdravá škola

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - moderná škola tretieho tisícročia

Kvalitou školy otvárame brány VŠ

COMENIUS

ŠKOLA BUDÚCNOSTI

 

 

 

UKÁŽ NÁM, ČO V TEBE JE!

Milí študenti,

staňte sa aj VY tvorcami vašej obľúbenej webovej stránky https://gymrv.edupage.org/. Ak ste dosiahli úspech, vyhrali ste súťaž alebo ste sa zapojili do zaujímavej školskej či mimoškolskej akcie, tak neváhajte a nápíšte o tom. Text a fotografie pošlite na email administrátora: icv.matisova@gmail.com

Ing. Diana Matisová

Administrátor stránky

https://pixabay.com/sk/ma%C4%BEova%C5%A5-make-up-popraskan%C3%BD-diev%C4%8Da-2985569/

HĽADÁME HLAVY PLNÉ NÁPADOV - STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

V Národnom projekte: „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ bolo úspešných len 33 škôl v SR - SME JEDNOU Z NICH

AKTIVITA: PREDCHÁDZAJME SPOLU ŠIKANOVANIU

Usmerenie si môžete prečítať tu:

https://gymrv.edupage.org/files/Usmernenie_pre_prevenciu_GPJS(1).pdf

RNDr. Marián Koreň, koordinátor prevencie

Aktuálne pracovné ponuky

Gymnázium P.J.Šafárika - P.J.Šafárik Gimnázium, Rožňava

Aktuálne pracovné ponuky:

1) Kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka od.1.12.2017

Kontaktné údaje:

mobil: 0910 793 564

e-mail: skola@gymrv.sk

Mgr. Jozef Matis

Riaditeľ školy

VIDEO: “Máš umelecké črevo” HRANICE - postupujeme do celoslovenského FINÁLE

O našom projekte v Magazíne Košického samosprávneho kraja

Náš časopis HEURÉKA

ISIC karta na našej škole

Fotogaléria

Pondelok 22. 1. 2018

Právne informácie

SME V TOP 10 NAJLEPŠÍCH GYMNÁZIÍ NA SLOVENSKU

Inštitút INEKO zverejnil hodnotenie základných a stredných škôl: https://ineko.blog.sme.sk/c/463898/pozrite-si-aktualne-poradie-zakladnych-a-strednych-skol.html

Novinky

 • Od 15.1.2018 do 24.1.2018 bude na škole prebiehať celoškolská medzitriedna súťaž o najviac získaných jenotiek v rámci triedy.

  Za spravodlivé a čestné zapisovanie jednotiek zodpovedá predseda alebo podpredseda triedy.

  Želáme Vám pevnú vôľu, výdrž a veľa jednotiek.

  Zodpovedná za akciu: Mgr. Soňa Kostková a žiacka školská rada

  https://pixabay.com/sk/photos/?hp=&image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=competition&order=popular

 • Organizačné pokyny: 14.1.2018 o 9:00 - príchod žiakov pred školu

  Odborní lyžiasrki inštruktori: Mgr. Peter Németh, Mgr. Monika Repaszká, Mgr. Árpád Laco, Ing. Diana Matisová, PaedDr. Gabriela Görgeyová

 • Lyžiarsky výcvik je súčasťou ŠKVP (Školského vzdelávacieho programu), čo znamená, že je povinný pre žiakov prvých ročníkov a kvinty. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia lyžiarskeho výcviku v termíne od 29.1.2018 do 3.2.2018 vypracujú písomnú prácu na jednu z nižšie uvedených tém:

  1. História lyžovania od vzniku až po súčasnosť

  2. Metodický postup pri základnom lyžiarskom výcviku

  3. Zjazdové lyžovanie - metodika, nácvik, zásobník cvičení

  4. Lyžiarske preteky - druhy, organizácia a stavba tratí ( pravidlá )

 • Projekt NAPPPA - Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 - 2020 je projekt, ktorý budú realizovať Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky u všetkých prvákov v školskom roku 2017/2018 a keď budú v 3. ročníku teda v šk.roku 2019/2020 sa opäť testy zopakujú a porovnajú.

 • "Medzinárodnú kuchyňu" organizuje naša škola - Gymnázium P.J.Šafárika v Rožňave každý rok. Do aktivity je zapojená celá škola - všetky triedy. Jednotliví žiaci pripravia kuchyne jednotlivých krajín, ktorých jazyk sa vyučuje na našej škole resp. podľa výmenných študentov, ktorých na škole máme. Tento rok sme prezentovali mexickú, taliansku, grécku, švajčiarsku, francúzsku, anglickú, americkú, nemeckú, maďarskú a slovenskú kuchyňu. Stoly boli plné teplého a studeného jedla, jednohubiek, polievok, hotových jedál, koláčov, sladkého a slaného pečiva, teplých a studených nápojov. Celá aula bola nádherne vyzdobená. Akciu otvoril príhovorom pán riaditeľ Jozef Matis a pán primátor Pavol Burdiga.

 • Žiaci tretích ročníkov sa v pondelok zúčastnili zaujímavej besedy s poslancom Národnej rady Karolom Farkašovským o potrebe komunikácie na školách.

 • Dňa 14.12.2017 strávili žiaci z tried príma, sekunda, tercia a kvarta strašidelnú noc na škole. Starší spolužiaci si pre nich pripravili zaujímavý program plný aktivít.

  Pedagogický dozor: Kostková, Sedláčková, Lompartová, Vidová, Strinková