• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
          • Participatívny rozpočet na našej škole

            6. 2. 2023

            V období od marca 2022 do decembra 2022 bola naša škola zapojená do pilotného programu PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU na školách realizovaného s finančnou podporou nášho zriaďovateľa- Košického samosprávneho kraja.  Do tohto projektu bolo vybraných len 15 stredných škôl KSK a naše gymnázium nemohlo chýbať.

            Čo je to participatívny rozpočet?

            Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúkol príležitosť meniť školu k lepšiemu. Žiaci navrhli projekty na zlepšenie školskej klímy, podieľali sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovali do fázy hodnotenia, rozhodovania a realizácie. Naučili sa zodpovedne rozhodovať a vybrať najlepšie riešenie, spolupracovať so spolužiakmi, rozvíjať svoje kreatívne myslenie, a taktiež komunikačné, prezentačné a finančné zručnosti, no a v neposlednom rade i základným volebným princípom.

            Po všetkých fázach Participatívneho rozpočtu: od príprav, navrhovania a schvaľovania projektov až po kampaň,  vymysleli študenti 8 rozličných projektov. Následne prebehlo hlasovanie, výsledkom ktorého boli 3 najúspešnejšie projekty, ktoré sa dočkali aj realizácie.

            1. Upgradni bufet!- Hana Kovácsová, Bianka Suchá
            2. Hygienické potreby pre dámy- Izabela Dendisová, Sára Korintušová
            3. Sedenie na HORNOM poschodí- Viktória Vozárová, Janka Palečková

            Všetkým zapojeným i pomocníkom veľmi ďakujeme a veríme, že spolupráca na tomto projekte bola pre nich obohacujúcou skúsenosťou a s rovnakou horlivosťou sa pustia aj do iných projektov.

             

          • #WeRemember - Spomíname a nezabúdame

            26. 1. 2023

            Viac ako osem desaťročí ubehlo od udalostí, ktoré dostali názov holokaust. Hľadanie nepriateľa a rozdúchavanie nenávisti viedli ku genocíde s miliónmi obetí.

            Ľudstvo nesmie na tieto hrôzy zabudnúť. Vo svete už niekoľko rokov existuje iniciatíva #WeRemember  - Spomíname a nezabúdame. Každoročne sa s týmto nápisom odfotia známi ľudia - športovci, umelci, politici a aj my všetci - bežní občania, ktorí súhlasíme s mottom iniciatívy – Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť.

            Aj naši žiaci s touto myšlienkou súhlasia a preto sme sa pripojili k celosvetovej iniciatíve v rámci Medzinárodného dňa spomienky na holokaust.

             

            PhDr. Anita Kerekes

          • Speaker's Corner

            25. 1. 2023

            Dňa 24.1.2023 sa na našej škole konala súťaž v rečníckych prejavoch Speaker's Corner.

            Naši študenti podali vynikajúce výkony a porota nemala jednoduchú úlohu vybrať tých najlepších.

            Z každej kategórie postupuje do ďalšieho kola len študent, ktorý sa umiestnil na 1.mieste.

            V kategórii bilingválne štúdium:

            1.miesto: Adam Anderko (5.B)

            2.miesto: Laura Uhrinová (4.B)

            3.miesto: Diana Lehocká (1.B)

            V kategórii Seniors:

            1.miesto: Nasťa Liptáková (VII.OA)

            2.miesto: Vladimír Tešlár (3.A)

            kategórii Intermediate:

            1.miesto: Vladimíra Gazdíková (2.A)

            2.miesto: Rebeka Veselka (1.D)

            3.miesto: Janka Kardošová (2.A) a Anna Sofia Görgeyová (2.A)

            Srdečne gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole 

    • Partneri

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 4
      • {#1508} 3
      • SOSNA
      • PLACE
    • Prihlásenie

    • Zvonenia

      Pondelok 6. 2. 2023
    • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • GYMNÁZIUM PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA - PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK GIMNÁZIUM ROŽŇAVA
      • skola@gymrv.edu.sk
      • Sekretariát školy: 058/7324503 Riaditeľ školy: 058/7324503
      • Akademika Hronca 1 048 01 Rožňava 04801 Rožňava Slovakia
      • 00161144
      • 2020954243
      • katarinaadamkova@centrum.sk
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje