• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 4
   • {#1508} 3
   • SOSNA
   • PLACE
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 9. 8. 2022
   • Voľné pracovné miesto

   •  V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca  - učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na SŠ   -  aprobácia  nemecký jazyk.

    Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente: Vyberove_konanie_Uc_NJ_1.9.2022-_GymRV.doc

     

     

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • GYMNÁZIUM PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA - PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK GIMNÁZIUM ROŽŇAVA
   • skola@gymrv.edu.sk
   • Sekretariát školy: 058/7324503 Riaditeľ školy: 058/7324503
   • Akademika Hronca 1 048 01 Rožňava 04801 Rožňava Slovakia
   • 00161144
   • 2020954243
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje