ŠKOLA V MOBILE

SME PRVOU SŠ V SR, KTORÁ ZÍSKALA CERTIFIKÁT KVALITY

Navigácia

Projekty

ERASMUS+

Škola priteľská deťom

Zdravá škola

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - moderná škola tretieho tisícročia

Kvalitou školy otvárame brány VŠ

COMENIUS

DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI

Milí rodičia,

v súčasnosti sa zaoberáme sebahodnotením a veľmi by sme privítali vaše názory na našu školu. Prosím o vyplnenie dotazníkov spokojnosti s názvom Rodič - škola, ktoré sú umiestnené na ľavom paneli na webovej stránke školy. Dotazníky sú anonymné. Ďakujeme vám za váš čas a úprimnosť.

Ing. Diana Matisová

administrátor

NOVÁ SMERNICA 36/2018 k prevencii k riešeniu šikanovania detí a žiakov

AKTIVITY - OKTÓBER 2018

 

Sleduj nás aj na sociálnych sieťach

https://www.facebook.com/gympjsrv          https://www.instagram.com/gympjsrv

MÁŠ HLAVU PLNÚ NÁPADOV??? ZAPOJ SA DO SOČ (STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ)

ŠKOLA BUDÚCNOSTI

 

HLASUJ ZA NAŠU ŠKOLU

UKÁŽ NÁM, ČO V TEBE JE!

Milí študenti,

staňte sa aj VY tvorcami vašej obľúbenej webovej stránky https://gymrv.edupage.org/. Ak ste dosiahli úspech, vyhrali ste súťaž alebo ste sa zapojili do zaujímavej školskej či mimoškolskej akcie, tak neváhajte a nápíšte o tom. Text a fotografie pošlite na email administrátora: icv.matisova@gmail.com

Ing. Diana Matisová

Administrátor stránky

https://pixabay.com/sk/ma%C4%BEova%C5%A5-make-up-popraskan%C3%BD-diev%C4%8Da-2985569/

Náš časopis HEURÉKA

Fotogaléria

Novinky

 • 4.12.2018 sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL pre kategórie A (3.-4.roč.,seprima-oktáva) a B (1.-2.roč.,kvinta-sexta). V krajskom kole nás v kategórii B bude reprezentovať Juraj Molčan z 2.A a v kategórii A Nikol Černíková z 3.A. Srdečne blahoželáme.

  Zodpovedná za aktivitu: Mgr. Lýdia Kalinová

 • Dňa 7.12.2018 organizuje naša škola aktivitu: Mikuláš na ľade pre žiakov gymnázia z primy, sekundy, tercie, kvarty a pre piatakov zo základných škôl v Rožňave.

  Veľmi sa na vás tešíme :-)

  Program si môžete prečítať tu:

  Admin

 • V piatok 30.11.2018 sa žiaci našej škola Jančíková, Breznaníková, Örvösová z 2.A a Adamík z 3.B zúčastnili Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie v Bratislave. Súťaž usporiadala Mládež Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.

  Zodpovedná za aktivitu: PaedDr. Katarína Adamková

 • V rámci kampane Červené stužky sme pozvali na besedu pracovníčku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave.

  Prednáška vedúcej oddelenia výchovy k zdraviu Mgr. Silvie Lengovej sa uskutočnila dňa 23. 11. 2018 v biologickej učebni. Žiakom 2.A triedy poskytla cenné informácie o zásadách prevencie pred nákazou HIV/AIDS. Vysvetlila, akými spôsobmi sa vírus HIV dá preniesť a ako sa neprenáša. Poučila ich o štádiách ochorenia, o možnostiach liečby, o pracoviskách, kde sa robí vyšetrenie krvi na prítomnosť vírusu HIV.

 • Organizačné pokyny:

  7:45 - Zraz žiakov pred športovou halou.

  Program bude trvať 1 hodinu. Po programe sa presunieme do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu.

  Admin

 • Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila aj na našej škole celoslovenská súťaž Expert Geniality Show. Súťažiaci si vybrali témy podľa svojho záujmu a už sa súťažilo.

  Kompletne výsledky budú známe v januári.

  Zodpovedná za aktivitu: PaedDr.Katarína Petergáčová

 • 28.11.2018 sa v Centre voľného času v Rožňave konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (kategória C). Našu školu reprezentovala Lenka Kamencová z tercie, ktorá obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Zodpovedná za prípravu: Mgr. Etela Lompartová

 • Mesiac NOVEMBER sa na našej škole už tradične nesie v znamení Červených stužiek. Sú symbolom vyjadrenia solidarity s ľuďmi, ktorí nie vlastnou vinou boli nakazení vírusom HIV, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS. Kampaň Červené stužky je odporúčaná školám a školským zariadeniam aj prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019. Naším prvoradým cieľom je zvýšiť informovanosť žiakov o HIV/AIDS, o možnostiach prevencie pred nákazou a zapojiť ich do rôznych aktivít súvisiacich s kampaňou.

 • V dňoch 19.11.2018 - 23.11.2018 sa konal plavecký výcvik v Aquacity Poprad. Výcvik bol určený pre žiakov sekundy a tercie.

  Zodpovedné osoby: Mgr. Monika Repaszká, Mgr. Peter Németh

  Zdroj obrázka: https://pixabay.com/en/swimming-child-kid-water-summer-821622/

 • 22. novembra 2018 sa žiak V.B Ján Villim zúčastnil krajského kola súťaže ZENIT kategória Webdeveloper.

  Už po školskom kole, ktorého výsledky hodnotila odborná komisia SVS Banská Bystrica, bolo na základe získaných bodov jasné, že Janko má šancu zabojovať o najvyššie umiestnenie. V náročnej súťaži získal nakoniec 2.miesto a znovu potvrdil, že v tvorbe webových stránok patrí v Košickom kraji medzi najlepších. Všetci mu budeme držať palce na celoslovenskom kole v dňoch 12. – 14.februára 2019.

  Zodpovedná za aktivitu: Ing. Janka Halková

 • Nášmu žiakovi Dušanovi Šurinovi (sexta) sa počas uplynulého víkendu podarilo získať 1. miesto v Slovenskom pohári v paraglidingu.

  Súčtom všetkých bodov za absolvovanie súťažných štartov, kde je cieľom zaletieť za čo najkratší čas určitú vzdialenosť, sa Dušan dostal na konečné 1. miesto v kategórii junior.

  Nášmu žiakovi srdečne gratulujeme a želáme veľa šťastných kilometrov vo vzduchu.

 • Návšteva Prahy bola nikdy nekončiacim sa kolotočom nových zážitkov a skúseností. Medzi 12. a 19. novembrom 2018 sa uskutočnilo naše prvé stretnutie v rámci projektu Erasmus+, Učme se číst, čtením se učme. Všadeprítomná atmosféra osláv storočnice nás zaviedla na miesta ako je výstava s názvom Pamäť národa, Ďáblický cintorín alebo Kobyliská strelnica. K tejto téme nepochybne patrí zvučné meno Václava Havla. Prednáška o jeho živote a tvorbe predchádzala divadelnému spracovaniu jeho drámy Audiencia, ktorú sme mali možnosť vidieť v divadle.

 • Žiaci našej školy zožali veľkú pochvalu od organizátora krajského kola v bedmintone v Košiciach.

  Dňa 27.11.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola v bedmintone, kde sa po náročných štvorhrách a rozhodujúcich dvojhrách prebojovali až do finále. Premožiteľmi Jakuba Filčáka a Dominka Borčíka boli iba žiaci z košického gymnázia, ktorí v súčastnosti vo svojej vekovej kategórii patria medzi špičku bedmintonovej ligy. Naši žiaci tak z počtu 14 škôl, ktoré sa prebojovali do krajskéjo kola, umiestnili na 2.mieste.

 • Žiaci našej školy sa po úspešnom prebojovaní z okresného kola v stolnom tenise žiakov SŠ dostali do krajského kola do Košíc, kde dňa 26.11.2018 obsadili 5.miesto.

  Našu školu reprezentovali Dusza Dominik, Németh Dávid a Jánosdeak Dávid.

  Našim žiakom srdečne gratulujeme.

  Zodpovedná za aktivitu: Mgr. Monika Repaszká

 • Organizačné pokyny:

  Termín: 29.11.2018 o11:00

  Regionálna úroveň - pre všetky stredne školy

  Zodpovedná za aktivitu: PaedDr. Gabriela Görgeyová, členka krajskej komisie

  Autor fotografie: Andrej Elexa

 • Dňa 27.11.2018 sa v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach uskutočnili prednášky z predmetov matematika, fyzika, informatika, ktoré zabezpečovali lektori z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

  Prednášky začali po otvorení v aule o 8:30. Prednášky prebiehali v učebniach IT LAB, 4.A - uč. fyziky, aula. Potom sa uskutočnila spoločná prezentácia štúdia na PF UPJŠ. Prednášok sa zúčastnili len študenti 3. ročníka, ktorí navštevujú aspoň jeden zo seminárov z matematiky, informatiky a fyziky. K nim sa pridali študenti z 2. ročníka, ktorí majú rozširujúce štúdium z informatiky.

 • Učitelia našej školy sa ďalej vzdelávajú aj počas voľných dní. Eva Szanyiová a Stanislava Strinková sa zapojili do projektu Erasmus+ KA1, kde sa zamerali na oblasť tvorby projektov.

  Počas školenia organizovaného v Barcelone si rozširovali svoje schopnosti a školili sa v tvorbe projektov financovaných EÚ. Mali možnosť takisto nadviazať kontakty aj s inými školami z celej Európy, čo im otvorilo brány smerom k novým partnerstvám.

  Zopdovedná za aktivitu: PaedDr. Eva Szanyiová

 • Primania v rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry navštívili Banícke múzeum v Rožňave. Zaujímavú prednášku o ľudových remeslách na Gemeri pre nich pripravila historička Mgr. Sylvia Holečková. Prezentácia remesiel pokračovala v Galérii Baníckeho múzea, kde si žiaci pozreli výstavu s názvom Tajomstvo medovníkového srdca.

  Zodpovedná za aktivitu: Mgr. Lýdia Kalinová