Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 4/2018 zmluva o nájme nebytového priestoru 300,00 s DPH 26.04.2018 Adrienne Töröková -elóKONCERT PROMOTION Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy
Faktúra 102/80180086 preprava žiakov 345,00 s DPH 24.04.2018 eurobus, a.s. DZ Rožňava Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 101/89956662 Poradca podnikateľa - aktualizácia 4,30 s DPH 19.04.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 20.04.2018
Faktúra 100/2018185 všeobecný materiál 104,40 s DPH 18.04.2018 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy
Faktúra 99/180267 čistiace prostriedky 271,99 s DPH 17.04.2018 BRISTON s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 98/91821319 učebné pomôcky - CHE 16,27 s DPH 16.04.2018 CENTRALCHEM,s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 16.04.2018
Faktúra 97/2300001580 elektrina 978,48 s DPH 16.04.2018 VSE a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 96/2290146066 elektrina MT 384,65 s DPH 16.04.2018 VSE a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 94/1873180282 energetická služba 4 870,83 s DPH 12.04.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 13.04.2018
Zmluva 3/2018 zmluva o nájme nebytového priestoru č.3/2018 40,00 s DPH 11.04.2018 INTER M & K, spol.s.r.o. Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy
Faktúra 91/0352018 Stravovanie zamestnancov - za mesiac Marec SF 22,23 s DPH 10.04.2018 Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 92/0362018 Stravovanie zamestnancov - za mesiac Marec 64,35 s DPH 10.04.2018 Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 93/0372018 Stravovanie žiakov - za mesiac marec 2 244,00 s DPH 10.04.2018 Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy
Faktúra 89/18094 výpočtová technika - Erasmus 1 012,56 s DPH 09.04.2018 Servis Básthy a Koreň s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 95/041018 učebné pomôcky 15,41 s DPH 09.04.2018 UNIMAGNET s.r.o. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 09.04.2018
Faktúra 90/8206026201 služby pevnej siete MT 36,48 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 88/172018 Stravovanie zamestnancov - za mesiac Marec 286,50 s DPH 06.04.2018 Spojená škola - Školská jedáleň Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 87/182018 Stravovanie zamestnancov - za mesiac Marec SF 108,87 s DPH 06.04.2018 Spojená škola - Školská jedáleň Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 85/3500128970 služby mobilnej siete 29,78 s DPH 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy 12.04.2018
Faktúra 86/212018 Stravovanie žiakov - za mesiac marec 26,28 s DPH 06.04.2018 Spojená škola - Školská jedáleň Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Mgr. Jozef Matis riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2634