Navigácia

Školská rada

Všeobecne

 

Rada školy pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave bola zriadená podľa zákona

596/2003 Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky

MŠ SR č. 51/200 Zb. z. o školskej samospráve.

Rada školy je iniciatívnym a samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy

miestnej samosprávny a záujmy rodičov pedagogických pracovníkov a ďalších zamestnancov

školy ako aj žiakov v oblasti výchovy a vzdelávanie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.