Navigácia

Predmetové komisie

MAT-INF-FYZ

 

 

Predseda PK

RNDr. Marian Koreň (MAT, FYZ)

   

Členovia PK

PaedDr. Katarína Adamková (BIO, MAT)

 

Mgr. Gabriela Berczeliová (MAT, CHE)

 

Ing. Janka Halková (INF, PRO)

 

Mgr. Timea Lörincz(MAT, MJL)

 

PaedDr. Katarína Petergáčová (MAT, GEO)

 

Mgr. Andrea Pločicová (MAT, INF, PRO)

 

Mgr. Jolana Szanková (FYZ, CHE) 

Matematické súťaže

   

Klokan

všetky ročníky

www.matematickyklokan.sk

Pytagoriáda

sekunda, tercia, kvarta

www.olympiady.sk

Matematická olympiáda

všetky ročníky

www.olympiady.sk

Strom - korešpondenčný seminár pre stredné školy

www.strom.sk

Genius Logicus -všetky ročníky 

www.geniuslogicus.eu