Navigácia

E-školy pre budúcnosť

Internet - najlepší priateľ človeka?

Internet a moderné technológie sa stali bežnou a každodennou súčasťou našich životov. Na základe našich skúseností môžeme konštatovať, že úroveň vzdelania v oblasti bezpečného používania internetu a moderných technológii je veľmi nízka. To nás viedlo l rozhodnutiu vypracovať projekt, ktorý by zvýšil povedomie žiakov, ako najrizikovejšej skupiny, a širšej verejnosti o tejto problematike. Výstupy sú prispôsobené vekovej úrovni a potrebám žiakov.

1. cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie žiakov o možných nebezpečenstvách pri práci s internetom

2. posilniť kompetencie vedúce k zodpovednému používaniu internetu

3. zdokonaliť schopnosť žiakov rozlíšiť možné riziká a ohrozenia pri práci s internetom

4. rozvíjať sociálne zručnosti žiakov prostredníctvom riešenia vzniknutých problémov a čeliac novým výzvam sa zvýšilo ich sebavedomie a interpersonálne zručnosti

5. sprostredkovať žiakom informáciu o tom, na koho sa v prípade problému majú obrátiť

6.prostredníctvom kvízu sme zistili efekt realizovanej aktivity

Žiaci 1 - 3 ročníka štvorročného gymnázia sa zapojili do projektu s názvom Internet - najlepší priateľ?. V rámci projektu boli žiaci vyškolený o problematike bezpečného používania internetu. Následne svoje poznatky využili pri realizácii aktivít projektu. Divadelné scénky sú spracované na základe zmodernizovaných klasických rozprávok – Červená čiapočka a Snehulienka a sedem trpaslíkov, videosekvencie a pieseň sú zamerané na bezpečné používanie internetu. Bol vytvorený tím ambasádorov, ktorí pomáhajú pri hľadaní riešenia problémov súvisiacich s bezpečnosťou na internete.

Jednotlivé kroky projektu boli:

1. vzdelávanie žiakov nášho gymnázia o problematike bezpečného používania internetu prostredníctvom školenia vedeného lektorom z OVCE

2. vypracovanie metodiky neformálneho vzdelávanie v oblasti bezpečného používania internetu

3. vytvorenie realizačného tímu pozostávajúceho z pedagógov a žiakov našej školy

4. vytvorenie pozície ambasádorov bezpečného používania internetu. Ich úlohou bolo neformálne vzdelávať a pomáhať riešiť problematiku nedostatočnej informovanosti a vzdelanosti v oblasti bezpečného používania internetu

5. vyhotovenie videosekvencií pre žiakov druhého stupňa ZŠ. Videosekvencie obsahujú krátke filmy, znázorňujúce nasledujúce témy: internetové známosti, kyberšikana, internetové podvody, závislosť na internete, čo nezverejniť na internete.

6. príprava krátkych divadelných scénok, podkladom ktorých sú klasické rozprávky (napr. Popoluška ) v modernom prevedení zameranom na bezpečnosť na internete.

7. s využitím potenciálu a talentu žiakov sme vytvorili rapovú skladbu obsahom ktorej je bezpečnosť na internete

8. na stránke školy sme vytvorili informačný a vzdelávací portál, ktorý okrem informácii o bezpečnom používaní internetu obsahuje aj kontakty na ambasádorov

9. využitie videosekvencí a divadelných scénok na neformálne vzdelávanie žiakov nášho gymnázia a následne sme využili tieto výstupy na neformálne vzdelávanie ostatných žiakov stredných a základných škôl.

10. príprava kvízu ( pracovných listov ) na overenie získaných vedomostí

 

Kontakt na ambasádorov:

Bianka Kurianová : bibskurianova@gmail.com

Adrian Tóth: adrian.toth14789@gmail.com

Stella Ondrejčíková: stella.ondrejcikova@gmail.com

 

       

Bezpecnost_na_internete.pptx

Testicek.pptx

BEZPECNE_NA_INTERNETE_1.docx

chio_davaj_si_bacha_konecne.mp4

 

Heslo na nasledovné linky je: priatel_internet

http://ulozto.sk/xve16puP/zberatelka-kosti-internetove-znamosti-mp4

http://ulozto.sk/x6ytUFdf/virtualna-laska-mp4

http://ulozto.sk/xAunje13/forka-m2ts

http://ulozto.sk/x9QQKXfV/internetove-podvody-wmv

http://uloz.to/xMXfJziW/filmy-zip