Navigácia

Projekt Comenius

O projekte

fotogaléria

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie španielskych a slovenský žiakov o kultúre a histórií Španielska a Slovenska.  Pamiatky prírodného a kultúrneho dedičstva má byť začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledkom tohto procesu má byť multikultúrna výchova a vzdelávanie, uvedomenie si a precítenie vlastnej kultúrnej identity, takisto aj integrácia do multikultúrneho prostredia a poznanie cudzích jazykov. Cieľom projektu je reprezentovať svoj región za jeho hranicami.

Projekt je zameraný na vytvorenie priestoru na poznávanie a prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, oboznámiť sa s kultúrnymi problémami daných regiónov a porovnať ich v participujúcich krajinách. Z kultúrneho a historického hľadiska spoznať gotickú cestu regiónov Gemer a Valencia a navštíviť najdôležitejšie pamiatky. Realizáciou jednotlivých aktivít budú žiaci prezentovať aj menej známe lokality svojich krajín. 

Výsledným produktom celého projektu bude vytvorenie prezentačných videí, čím sa upevnia novonadobudnuté informácie. Videá budú zrealizované v troch jazykoch (angličtina, španielčina a slovenčina), čím sa budú rozvíjať jazykové zručnosti a zvýši sa takto povedomie nehmotného kultúrneho dedičstva.