Navigácia

Škola priateľská k deťom

Ciele

Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť na našej  škole také prostredie, v ktorom sa bude každé dieťa cítiť bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého bude chodiť s radosťou. Práva dieťaťa sú v našej škole v centre záujmu. Kľúčovými slovami  sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom právami dieťaťa žije. Je nastavený rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ PRE ZÍSKANIE TITULU ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom
  2. ​dotazník pre žiakov
  3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
  4. práva detí v školskom vzdelávacom programe,
  5. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
  6. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada