Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za druhý štvrťrok 2017 s DPH 30.06.2017 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za prvý štvrťrok 2017 s DPH 31.03.2017 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná_správa_IV. štvrťrok 2016 s DPH 31.12.2016 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 12 900.00 s DPH 27.12.2016 26.01.2017 03.02.2017 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Suhrnna_sprava_III.stvrtrok 2016 1 870,27 s DPH 30.09.2016 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 prečistenie a úprava vonkajšej dažďovej kanalizácie s DPH 05.09.2016 31.10.2016 31.12.2016 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za druhý štvrťrok 2016 s DPH 30.06.2016 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za prvý štvrťrok 2016 s DPH 28.04.2016 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za štvrtý štvrťrok 2015 s DPH 31.12.2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2015 Lyžiarsky kurz pre žiakov 7 875,00 s DPH 04.12.2015 30.01.2016 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za tretí štvrťrok 2015 s DPH 01.10.2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Podlimitná zákazka 1/2015 Drobné stavebné práce 2 750,00 s DPH 7.9.2015 08.11.2015 verejná súťaž 07.09.2015 08.11.2015 27.11-08.12.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Murovacie práce 4 253.00 s DPH 02.09.2015 06.10.2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Podlimitná zákazka 2/2015 drobné stavebné práce 4 748,00 s DPH
KMBT_215_00501.pdf
verejná súťaž 02.09.2015 06.10.2015 27.11.-08.12.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 Drobné stavebné práce 4 750,00 s DPH 01.09.2015 06.10.2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za druhý štvrťrok 2015 s DPH 17.07.2015 Gymnázium P.J.Šafárika
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za prvý štvrťrok 2015 1 692.00 s DPH 31.03.2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za obdobie od 1.6.2014 - 31.12.2014 s DPH 15.01.2015 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika-Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
VO: Podlimitná zákazka 9/2014 Železiarsky a všeobecný materiál 4 000.00 bez DPH 03.12.2014 27.12.2014 verejná súťaž 17.12.2014 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika-Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2014/VI Zákazka na výpočtovú techniku s DPH 03.12.2014 15.12.2014 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/34