Navigácia

Zoznam tried

Názov
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Kohári
Učebňa 6.OA
septima Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Gőrgeyová
Učebňa 7.OA
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Kalinová
Učebňa 8.OA
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Hliváková
Učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Diana Matisová
Učebňa 1.B
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jolana Szanková
Učebňa 1.D
príma Rozvrh
Triedny učiteľ Stanislava Strinková
Učebňa 1.OA
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kostková
Učebňa 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Hronec
Učebňa 2.B
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Németh
Učebňa 2.D
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Etela Lompartová
Učebňa 2.OA
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marian Koreň
Učebňa 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Szanyiová
Učebňa 3.B
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tímea Lőrincz
Učebňa 3.D
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Sedláčková
Učebňa 3.OA
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Némethová
Učebňa 4.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Chocholová
Učebňa 4.B
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Berczeliová
Učebňa 4.D
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Repaszká
Učebňa 4.OA
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Petergáčová
Učebňa 5.OA

© aScAgenda 2018.0.1099 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018