Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jozef Matis Ma Rozvrh
Riaditeľ školy
matis13@azet.sk
 
 
Mgr. Árpád Laco La Rozvrh
Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
 
 
PaedDr. Katarína Adamková Adam Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Veronika Básthyová Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Berczeliová Ber Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Mgr. Alžbeta Gallová Gal Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Gášpárová Gaš Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Gabriela Gőrgeyová Gor Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
 
 
Ing. Janka Halková Hal Rozvrh
Učiteľka
 
 
Marek Hrivňák Hri Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Štefan Hronec Hro Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Tatiana Chocholová Cho Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Lýdia Kalinová Kal Rozvrh
Triedna učiteľka: V.OA
 
 
PhDr. Anita Kerekes Dem Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Štefan Kohári Koh Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Marian Koreň Kor Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
 
 
Mgr. Soňa Kostková Kos Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
 
 
Mgr. Etela Lompartová ELom Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tímea Lőrincz Lor Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Ing. Diana Matisová MD Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Mgr. Peter Németh NemP Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
 
 
Mgr. Soňa Némethová NemS Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.OA
 
 
PhDr. Margita Pangrácová Pan Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Petergáčová PetK Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Rastislav Polák Pol Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Eva Radótzyová Rad Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.OA
 
 
Mgr. Monika Repaszká Rep Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
monika.repaszka@gmail.com
 
 
PhDr. Alica Rihošeková Ri Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Jana Sedlačková Sed Rozvrh
Učiteľka
 
 
Naomi Sikur Sik Rozvrh
Učiteľka
 
 
Alžbeta Slivová Sli Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jolana Szanková Szan Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D

© aScAgenda 2015.0.920 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2015

Voľné miesta na našej škole