Navigation

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jozef Matis Ma Riaditeľ školy
matis13@azet.sk
 
 
Ing. Janka Halková Hal Zástupca riaditeľa pre tech.-ekonomickú činnosť
 
 
Mgr. Árpád Laco La Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
 
 
PaedDr. Katarína Adamková Adam Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Gabriela Berczeliová Ber Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Ing. Ivana Fafráková Faf Učiteľka
 
 
Mgr. Alžbeta Gallová Gal Triedna učiteľka: VIII.OA
 
 
Mgr. Mária Gášpárová Gaš Učiteľka
 
 
PaedDr. Gabriela Gőrgeyová Gor Učiteľka
 
 
Marek Hrivňák Hri Učiteľ
 
 
Mgr. Štefan Hronec Hro Učiteľ
 
 
Ing. Tatiana Chocholová Cho Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Lýdia Kalinová Kal Triedna učiteľka: IV.OA
 
 
PhDr. Anita Kerekes Dem Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Kohári Koh Učiteľ
 
 
RNDr. Marian Koreň Kor Triedny učiteľ: III.A
 
 
Mgr. Soňa Kostková Kos Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Ing. Diana Matisová MD Triedna učiteľka: príma
 
 
Mgr. Peter Németh NemP Triedny učiteľ: II.D
 
 
Mgr. Soňa Némethová NemS Triedna učiteľka: VI.OA
 
 
PhDr. Margita Pangrácová Pan Učiteľka
 
 
Mgr. Júlia Perečiová Per Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Petergáčová PetK Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Andrea Pločicová Plo Triedna učiteľka: tercia
adaplocicova@gmail.com
 
 
Mgr. Rastislav Polák Pol Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Polónyová Pol Učiteľka
 
 
PaedDr. Eva Radótzyová Rad Triedna učiteľka: VII.OA
 
 
Mgr. Monika Repaszká Rep Učiteľka
monika.repaszka@gmail.com
 
 
PhDr. Alica Rihošeková Ri Učiteľka
 
 
RNDr. Jana Sedlačková Sed Učiteľka
 
 
Alžbeta Slivová Sli Učiteľka
 
 
Mgr. Jolana Szanková Szan Triedna učiteľka: I.D
 
 
Eva Tamásová Tam Triedna učiteľka: III.D

© aScAgenda 2014.0.869 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2014

Voľné miesta na našej škole