Navigation

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jozef Matis Ma Rozvrh
Riaditeľ školy
matis13@azet.sk
 
 
Ing. Janka Halková Hal Rozvrh
Zástupca riaditeľa pre tech.-ekonomickú činnosť
 
 
Mgr. Árpád Laco La Rozvrh
Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
 
 
PaedDr. Katarína Adamková Adam Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Gabriela Berczeliová Ber Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
PhDr. Anita Deményová Dem Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ivana Fafráková Faf Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alžbeta Gallová Gal Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.OA
 
 
Mgr. Mária Gášpárová Gaš Učiteľka
 
 
PaedDr. Gabriela Gőrgeyová Gor Rozvrh
Učiteľka
 
 
Marek Hrivňák Hri Učiteľ
 
 
Mgr. Štefan Hronec Hro Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Tatiana Chocholová Cho Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Lýdia Kalinová Kal Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.OA
 
 
Mgr. Štefan Kohári Koh Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Marian Koreň Kor Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
 
 
Mgr. Soňa Kostková Kos Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Ing. Diana Matisová MD Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
 
 
Mgr. Peter Németh NemP Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
 
 
Mgr. Soňa Némethová NemS Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.OA
 
 
PhDr. Margita Pangrácová Pan Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Júlia Perečiová Per Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Petergáčová PetK Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Andrea Pločicová Plo Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
adaplocicova@gmail.com
 
 
Mgr. Rastislav Polák Pol Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Polónyová Pol Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Eva Radótzyová Rad Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.OA
 
 
Mgr. Monika Repaszká Rep Rozvrh
Učiteľka
monika.repaszka@gmail.com
 
 
PhDr. Alica Rihošeková Ri Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Jana Sedlačková Sed Rozvrh
Učiteľka
 
 
Alžbeta Slivová Sli Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jolana Szanková Szan Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Eva Tamásová Tam Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D

© aScAgenda 2014.0.854 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2014

Voľné miesta na našej škole