Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jozef Matis Ma Riaditeľ školy
matis13@azet.sk
 
 
Mgr. Árpád Laco La Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
 
 
PaedDr. Katarína Adamková Adam Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Veronika Básthyová Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Berczeliová Ber Triedna učiteľka: II.D
 
 
Mgr. Alžbeta Gallová Gal Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Gášpárová Gaš Učiteľka
 
 
PaedDr. Gabriela Gőrgeyová Gor Triedna učiteľka: kvinta
 
 
Ing. Janka Halková Hal Učiteľka
 
 
Marek Hrivňák Hri Učiteľ
 
 
Mgr. Štefan Hronec Hro Učiteľ
 
 
Ing. Tatiana Chocholová Cho Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Lýdia Kalinová Kal Triedna učiteľka: VI.OA
 
 
PhDr. Anita Kerekes Dem Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Štefan Kohári Koh Učiteľ
 
 
RNDr. Marian Koreň Kor Triedny učiteľ: I.A
 
 
Mgr. Soňa Kostková Kos Triedna učiteľka: kvarta
 
 
Mgr. Etela Lompartová ELom Učiteľka
 
 
Mgr. Tímea Lőrincz Lor Triedna učiteľka: I.D
 
 
Ing. Diana Matisová MD Triedna učiteľka: tercia
 
 
Mgr. Peter Németh NemP Triedny učiteľ: IV.D
 
 
Mgr. Soňa Némethová NemS Triedna učiteľka: VIII.OA
 
 
PhDr. Margita Pangrácová Pan Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Petergáčová PetK Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Rastislav Polák Pol Učiteľ
 
 
PaedDr. Eva Radótzyová Rad Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Monika Repaszká Rep Triedna učiteľka: sekunda
monika.repaszka@gmail.com
 
 
PhDr. Alica Rihošeková Ri Učiteľka
 
 
RNDr. Jana Sedlačková Sed Triedna učiteľka: príma
 
 
Naomi Sikur Sik Učiteľka
 
 
Alžbeta Slivová Sli Učiteľka
 
 
Mgr. Jolana Szanková Szan Triedna učiteľka: III.D

© aScAgenda 2016.0.935 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.08.2015

Voľné miesta na našej škole