Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jozef Matis Ma Rozvrh
Riaditeľ školy
matis13@azet.sk
 
 
Mgr. Árpád Laco La Rozvrh
Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť
 
 
PaedDr. Katarína Adamková Adam Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
katarinaadamkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Veronika Básthyová Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Berczeliová Ber Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
gabriela.berczeliova@post.sk
 
 
Mgr. Alžbeta Gallová Gal Rozvrh
Učiteľka
betkagallova@azet.sk
 
 
Mgr. Mária Gášpárová Gaš Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Gabriela Gőrgeyová Gor Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
gabina.gorgeyovagmail.com
 
 
Ing. Janka Halková Hal Rozvrh
Učiteľka
jhalkova@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Hronec Hro Rozvrh
Učiteľ
hronec.s@gmail.com
 
 
Ing. Tatiana Chocholová Cho Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
taanya1@hotmail.com
 
 
Mgr. Lýdia Kalinová Kal Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.OA
lydia.kalinova@gmail.com
 
 
PhDr. Anita Kerekes Dem Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
anitademenyova@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Kohári Koh Rozvrh
Učiteľ
stefankohari@azet.sk
 
 
RNDr. Marian Koreň Kor Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
mariankoren@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Kostková Kos Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
kostkova.sona@gmail.com
 
 
Mgr. Etela Lompartová ELom Rozvrh
Učiteľka
etell.lompartova@gmail.com
 
 
Mgr. Tímea Lőrincz Lor Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
lorincztimea82@gmail.com
 
 
Ing. Diana Matisová MD Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
icv.matisova@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Németh NemP Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.D
 
 
Mgr. Soňa Némethová NemS Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.OA
sonanemeht@gmail.com
 
 
PhDr. Margita Pangrácová Pan Rozvrh
Učiteľka
pangra.gitka@post.sk
 
 
PaedDr. Katarína Petergáčová PetK Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
kate79@azet.sk
 
 
Mgr. Monika Repaszká Rep Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
monika.repaszka@gmail.com
 
 
PhDr. Alica Rihošeková Ri Rozvrh
Učiteľka
alicabio@gmail.com
 
 
RNDr. Jana Sedláčková Sed Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
 
 
Naomi Sikur Sik Rozvrh
Učiteľka
naomi.sikur@gmail.com
 
 
Alžbeta Slivová Sli Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jolana Szanková Szan Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
jolana.szankovavgmail.com
 
 
PaedDr. Eva Szanyiová Rad Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
radotzyova@gmail.com

© aScAgenda 2016.0.975 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.05.2016

Voľné miesta na našej škole